The Summit

Ledarutveckling på hög höjd.

The Summit är en investering i dig själv som chef och ledare. Det är en plats och ett forum för erfarna ledare från olika branscher som möts och delar sina erfarenheter.

Det är helt enkelt en plattform för nätverkande med entreprenörer, ledare och för dig som skapar affärer. Och väldigt roligt.

Värdefull kunskap
Vi lär från andra och inspirerar varandra till ny kunskap som vi kan använda för ökad hållbar prestation.

Nya kontakter i ett levande nätverk
Vi skapar nya kontakter och nätverk och lär känna nya människor som kan hjälpa och utmana varandra till stordåd.

Upplevelser utöver det vanliga
Vi skapar upplevelser som man inte alltid får i vardagen. Upplevelser som är utöver det vanliga och som skapar glädje.

Var?

The Summit genomförs altid på högre höjd och vi har valt att förlägga upplevelsen till Alperna.

Hur?

Vi samtalar kring högaktuella och intressanta ämnen som är viktiga för både din personliga och för din verksamhets utveckling. Det kommer vara både ”hårda” och ”mjuka” frågor. 

The Summit består av 5 delar:

1. Storsamling
Vi lyssnar på föreläsare som handplockats för ändamålet. Det ges stor möjlighet till interaktion och reflektion mellan både deltagarna och föreläsare.

2. Mindre grupper
Vi samtalar i mindre grupper om 3-4 personer där vi i detalj diskuterar dagens ämnen, vi lyssnar på övriga deltagare, ger feedback och coachar varandra. 

3. Individuell reflektion
Det ges tid för individuell reflektion och möjlighet att konkretisera dina tankar och personliga åtaganden för möjlighet till uppföljning och ständig förbättring.

4. Utmaning och uppföljning
Du kommer att utmanas att verkställa det du lär dig under seminariet. Ett av våra verktyg är din personliga arbetsmanual som du ska ta med dig hem och aktivt arbeta med under året. Utmaningar, erfarenheter och utveckling följs upp nästkommande Business Summit.

5. Fysisk aktivitet
Vi är övertygade om att inlärning och utvecklig sker mer effektivt när den kombineras med fysisk aktivitet. Utöver seminarieprogrammet kommer vi därför få möjlighet till olika fysiska aktiviteter såsom alpin skidåkning, längdåkning, snow-walk och andra alternativ. 

januari 2024
Inget evenemang hittades!

Magiskt att få uppleva fysisk och mental höjd på en och samma gång.”

— Per

En Timeout från vardagen och ett tillfälle att fylla på med delad energi.”

— Monica

Årets Höjdpunkt!

— Henrik Z


%d